Pungwaan Resort

Navigation Menu

กิจกรรมยามว่าง

swimming_pool

กีฬาและนันทนาการ

  • สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 1 สระ และสไลเดอร์ยักษ์
  • สระว่ายน้ำเด็ก 1 สระ และ อ่างน้ำวนกลางแจ้ง 1 อ่าง
  • ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
  • จักรยาน
  • เปตอง
  • ล่องแพ
  • ปีนหน้าผาจำลอง
  • ปิงปอง และ สนามวอลเลย์บอล
  • สนามฟุตบอล
  • รถบักกี้